Дослідження і підтримка громадської науки

Дослідження і підтримка громадської науки

Для кожної окремої теми визначений дедлайн (див. за посиланням)

27 жовтня 2017 року на офіційному сайті Європейської Комісії був опублікований Драфт робочої Програми Горизонту 2020 «Дослідження і підтримка громадської науки» (Topic: Exploring and supporting citizen science;  topic identifier: SwafS-15-2018-2019).

Дослідження і підтримка громадської науки (анг. SwafS – Science with and for Society) допоможе громадянам, організаціям та територіальним громадам розпочати новий розділ свого розвитку шляхом спільної науково-дослідницької та інноваційної діяльності у п’яти стратегічних напрямках:

  • Стратегічний орієнтир 1. Прискорення процесів інституційних змін (стосується всіх 8 тем у цьому розділі Робочої програми SwafS, тобто SwafS-01-2018-2019 до SwafS-08-2019 включно).
  • Стратегічний орієнтир 2. Посилення підтримки гендерної рівності в дослідницькій та інноваційній політиці (стосується всіх 5 тем у цьому розділі Робочої програми SwafS, тобто SwafS-09-2018-2019 до SwafS-13-2019 включно).
  • Стратегічний орієнтир 3. Розбудова територіальних аспектів у партнерстві SwafS (актуальні для обох тем у цьому розділі Робочої програми SwafS, тобто SwafS-14-2018-2019 та SwafS-22-2018).
  • Стратегічний орієнтир 4. Вивчення та підтримка громадської науки (актуальна для обох тем у цьому розділі Робочої програми SwafS, тобто SwafS-15-2018-2019 та SwafS-16-2019).
  • Стратегічний орієнтир 5. Створення бази знань для SwafS (відповідні для всіх 5 тем у цьому розділі робочої програми SwafS, тобто SwafS-17-2019 до SwafS-21-2018 включно).

Програма сприятиме впровадженню досліджень та інновацій, зосереджуючи увагу на побудові нових партнерських відносин та залученні дослідників, політиків, громадян і представників промисловості. Програма має на меті  посилити підтримку гендерної рівності в галузі досліджень та інновацій шляхом заохочення інституційних змін.

Програма  ґрунтуватиметься на  розкритті науково-технічного потенціалу суспільства широкому загалу за конкретними територіальними аспектами, де території розуміються як географічні райони, для яких характерні спільні риси (наприклад, економічний, соціальний, культурний, екологічний). Програма підтримуватиме громадську науку у широкому сенсі, заохочуючи громадян та інших зацікавлених сторін брати участь у всіх етапах досліджень та розробки.

І, нарешті, Програма сприятиме створенню бази знань для SwafS шляхом поєднання підходу “знизу-догори”, відкритості та цільової спрямованості.

 

f_H2020