Horizon 2020. Пропозиція: Кібербезпека

Information and Communication Technologies. Call: Cybersecurity (ID:  H2020-SU-ICT-2018-2020 )

27 жовтня 2017. H2020-2018-2020

Протягом наступного десятиріччя технології кібербезпеки та конфіденційності повинні стати взаємодоповнюючими елементами цифрової економіки ЄС, забезпечуючи надійне мережеве середовище ІКТ для урядів, бізнесу та окремих осіб. Прагнення ЄС – стати світовим лідером у безпечній цифровій економіці.

Повідомлення “Про зміцнення європейської системи кібернетичної стійкості та сприяння розвитку конкурентоспроможної та інноваційної галузі кібербезпеки”  [Brussels, 5.7.2016 COM(2016) 410 final.] сформулювало основні пов’язані проблеми та кілька стратегічних ініціатив для їх вирішення. У липні 2016 р. було створено договірне публічно-приватне партнерство (ППП) в галузі кібербезпеки, спрямоване на зміцнення довіри між державами-членами та галуззю шляхом сприяння співпраці на ранніх етапах дослідницького та інноваційного процесу та сприяння узгодженню попиту та пропозиції. Це було важливим засобом консультацій, що надають інформацію про H2020 WP2018-2020, і це сприятиме залученню кінцевих користувачів у сектори, які є важливими бенефіціарами та клієнтами в галузі рішень з кібербезпеки (наприклад, енергетика, транспорт, охорона здоров’я, фінанси) у напрямку визначення та надання для промисловості – це загальні вимоги щодо цифрової безпеки, приватності та захисту даних у галузі. Більш детальну інформацію дивіться у Додатку 1 Загального вступу до робочої програми.

Пропозиції за цією програмою можуть підлягати перевірці безпеки, якщо вони потенційно можуть призвести до вразливих для безпеки результатів, які слід класифікувати (див. Керівництво для класифікації).

У пропозиціях слід враховувати відповідний людський чинник та соціальні аспекти при розробці інноваційних рішень. Очікується, що дана програма триватиме і в 2020 році.

Нижче наведені теми, що належать до пропозиції Кібербезпека, є частиною внесків комісії в кібербезпеку ППП (cPPP). Вони також вносять внесок у зону фокусу “Підвищення ефективності Союзу Безпеки”.

Тема: SU-ICT-01-2018: Dynamic countering of cyber-attacks

Дата публікації: 27 жовтня 2017

Фокус:Підвищення ефективності Союзу безпеки (Security Union)

Дата відкриття: 15 березня 2018

Дедлайн: 28 серпня 2018 17:00:00

Тема: SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems

Дата публікації: 27 жовтня 2017

Фокус: Підвищення ефективності Союзу безпеки (Security Union)

Дата відкриття: 25 липня 2019

Дедлайн: 19 листопада 2019 17:00:00

Тема: SU-ICT-04-2019: Quantum Key Distribution testbed

Дата публікації:  27 жовтня 2017

Фокус: Підвищення ефективності Союзу безпеки (Security Union)

Дата відкриття: 15 березня 2018

Дедлайн: 28 серпня 2018 17:00:00

f_H2020БезпекаІнфо