Відділ управління інноваційними проектами освіти НАУ

Науковий парк НАУ: можливості та перспективи

В офіційний обіг термін «науковий парк» (НП) введений у 2009 році законом України «Про наукові парки». Цим законом законодавець вичерпно визначив мету створення НП: «Науковий парк створюється з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі та/або науковій установі, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.»

Поява такої форми взаємодії університетів із зовнішнім світом своїми рушіями мала глобальні зміни, зокрема:

 • Експоненційне зростання обсягу нових знань і швидка поява нових професій;
 • Посилення конкуренції між ВНЗ і розвиток альтернативних форм навчання;
 • Всепроникаюча глобалізація ринку освіти і праці;
 • Скорочення державного фінансування в Україні й загалом у світі закладів вищої освіти.

Що за таких умов може протиставити Університет? Як не дивно — нову стратегію, яка може бути сформульована дуже коротко — «від виживання до розвитку» і включатиме наступні принципи:

 • ми не очікуємо змін, але намагаємось управляти ними;
 • спираємось на індивідуальну мотивацію — від дослідників і викладачів до студентів;
 • пріоритетом є створення й розвиток інноваційного середовища (інфраструктури);
 • підтримуємо й розвиваємо дух підприємництва — новаторство і відповідальність за себе.

У цьому ключі НП може стати дієвим інструментом реалізації такої стратегії. Але перед початком руху в напрямку створення НП важливо позбутися деяких сталих стереотипів і побоювань стосовно НП. Для цього корисним було б почати із з’ясовування чим є й чим не є НП:

 • НП — не державне підприємство. Навпаки це приватне підприємство, співзасновником якого виступає державна установа — Університет і деякі аспекти діяльності якого регулюються спеціальним законом України «Про наукові парки». В усьому іншому — це звичайне підприємство.
 • НП — не є джерелом фінансування, особливо на початковому етапі становлення.
 • НП — фінансовий інструмент, що Університет надає своїм проектним командам.
 • НП — це місце, куди можна привести проект, інвестора, спонсора, донора тощо.

Варто також чітко усвідомлювати, що дає НП Університету, а якщо точніше дослідникам, викладачам, студентам, випускникам, партнерським організаціям. У контексті індивідуального розвитку, зростання команд та інтересів установи діяльність НП спрямована на:

 • реалізацію прав інтелектуальної власності й наявних компетенцій через договірні відносини;
 • реалізацію різноманітних за формою, масштабом і джерелами проектів і не лише виключно дослідницьких, але й комерційних, зокрема: навчальні курси, виробництво матеріальної продукції, програмного забезпечення, надання послуг і консультацій тощо;
 • виведення інтелектуально-виробничого потенціалу Університету з «тіні» й капіталізація результатів діяльності як репутаційна, так і матеріальна;
 • самоінвестування — вкладання майбутніх прибутків НП у розвиток Університету, своїх команд і НП.

Іншим не менш важливим аспектом переваг, які може надавати НА Університетові є економічні та організаційні переваги, зокрема:

 • зниження бюрократичних бар’єрів між Замовником і виконавцем робіт;
 • забезпечує фінансового, юридичного, управлінського супроводу діяльності проектних груп, творчих колективів тощо;
 • фінансово-економічні переваги — нижчі накладні витрати для проектів, а також відсутність прив’язки системи винагородження до державних тарифних сіток.

Не треба забувати, що НП як підприємство у відповідь отримує від Університету істотні вигоди, а саме:

 • виключний статус НП згідно із Законом;
 • пільгові умови оренди приміщень і обладнання на договірних умовах;
 • чи не найбільша цінність — це доступ до університетського середовища.

Створення й розбудова НП вимагає тривалих цілеспрямованих зусиль, для координування яких представлена дорожня мапа (нижче).

За попередньо проведеними дослідженнями вдалося отримати й узагальнити інформацію про стартовий проектний потенціал Національного авіаційного університету (НАУ). Представлене нижче узагальнення далеко не повне, тим не менш воно дає уяву про можливі напрями діяльності НП на початках.

Успішність реалізації власне НП — це врахування і вчасне упередження ризиків. Серед безлічі можливих ризиків варто виокремити і сфокусуватись на головних:

 • Нічого не робити — Все рівно нічого не вийде. — Це головний ризик і тут питання в готовності Університету до самостійного управління власними змінами. А для цього потрібна довіра всередині Університету, віра у власні сили й командна робота.
 • НП конкуруватиме з Університетом — Це питання координованої і злагодженої командної роботи всередині університету. Головне збалансовано розподілити напрями і форми діяльності. Наприклад, НП не береться за державні проекти і, навпаки, НП береться за «дрібні» проекти. Також НП спроможний ефективніше залучати недержавні інвестиційні проекти і т.д.
 • Втрата контролю над НП — Якщо юридичною формою НП узяти товариство з обмеженою відповідальністю, то на сьогодні новим Законом України від 06.02.2018 «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачені необхідні запобіжники для того щоб убезпечити права міноритарних учасників.

Важливим компонентом є налагодження безперебійного управління Науковим Парком, яке б враховувало б інтереси всіх учасників і сторін цього процесу. Окрім виконавчого органу НП (директора) до координації діяльності НП залучені: Університет як співзасновник, наглядова рада НП (у разі її створення), Науково-дослідна частина Університету, керівники проектів, проектний офіс Університету і в майбутньому, можливо, Фонд розвитку Університету.

Що зроблено й що робитиметься далі:

 • Є чітке розуміння і воля керівництва Університету щодо необхідності створення НП. Свідченням тому є нещодавнє рішення ректора розпочинати реєстраційну процедуру щодо НП.
 • Опрацьована процедура й підготовлений пакет документів, що необхідні для реєстрації НП.
 • У стадії остаточного рішення перебуває питання зі співзасновниками.

Наразі є всі підстави найближчим часом побачити практичні результати тривалої кропіткої підготовчої роботи.

ІННОВИНИ

Написати нам

[recaptcha]

×


×


 

×
Долучись та пошир власну інформацію на сайті www.prof.nau.edu.ua

Якщо Ви бажаєте долучити свою інформацію на сайт проектного офісу НАУ, зробити це дуже просто. За допомогою Доданих форм, Ви можете долучити власну інформацію з чотирьох напрямків:

Форми складаються з декількох розділів, кожен з яких має мінімально обов’язкові та довільні поля для внесення даних. Після Заповнення обраної форми та мінімальної модерації з боку команди NAUPROF Ваша інформація буде оприлюднена у вигляді допису на відповідній сторінці сайту.

Просто оберіть бажану форму серед  запропонованих

Teams

Teammate

Concluded

Portfolio

×
Сheck
×