Відділ управління інноваційними проектами освіти НАУ

PROTWECO: новий навчально-інформаційний проект

Групою фахівців кафедри екології та проектного офісу Національного авіаційного університету України започатковано відкритий проект PROTWECO, спрямований на створення, розвиток і підтримку навчальних матеріалів з питань екології, на базі новітніх інформаційних платформ: вікі-проект у git-мережі.

Проект започаткований спільнотою людей, кожного з яких свого часу за різних обставин об’єднала особистість Ярослава Мовчана (1957-2017) – непересічного еколога, організатора і людини. Саме думка зафіксувати засадничі ідеї та підходи друга Ярослава з метою навчання наступних поколінь еколого-мислячих людей стала поштовхом для започаткування цього проекту.

Відкритість проекту означає те, що кожний, хто вважає себе спроможним сформулювати і викласти короткий фрагмент курсу з будь-якого дотичного до екології аспекту, може вільно приєднатися до цього проекту. Також це означає, що всі необхідні для роботи у проекті інструменти є відкритими без жодних обмежень щодо їхнього використання.

У якості інструменту створення і редагування текстів обрана нестандартна вікі-платформа Tiddlywiki 5 (TW5). Причини вибору цієї платформи для подібного цьому проектів і деякі основні особливості Tiddlywiki зазначені у статті “Вступ до Посібника користувача Тідлівікі”.

Запуск TW5 на платформі Node.js створює середовище для розробки складного вікі-документу на локальному комп’ютері і само по собі не забезпечує веб-публікації проекту в мережі. Для цього видавницька платформа Protw спирається на широко відому систему контролю версій (CSV) текстових документів Github, що є дуже популярною у професійному середовищі програмістів, у сполученні із сервісом генерування і публікації статичних сторінок проектів Github Pages. Налаштування механізму веб-публікації TW5 проектів на Github + Github Pages описані в статтях  Автопублікація Tiddlywiki на Github Pages і Організаційний сайт на Github Pages.

Після налаштування описаного вище механізму власне веб-публікування зводиться до процедури синхронізації методами git-клієнта локального вмісту з репозитарієм проекту на Github.

Практичні аспекти ведення вікі-проекту у git-мережі описано у статті Вікі проект у git-мережі.

Ще інновини

Source protw.github.io/eco/
Написати нам

[recaptcha]

×


×


 

×
Долучись та пошир власну інформацію на сайті www.prof.nau.edu.ua

Якщо Ви бажаєте долучити свою інформацію на сайт проектного офісу НАУ, зробити це дуже просто. За допомогою Доданих форм, Ви можете долучити власну інформацію з чотирьох напрямків:

Форми складаються з декількох розділів, кожен з яких має мінімально обов’язкові та довільні поля для внесення даних. Після Заповнення обраної форми та мінімальної модерації з боку команди NAUPROF Ваша інформація буде оприлюднена у вигляді допису на відповідній сторінці сайту.

Просто оберіть бажану форму серед  запропонованих

Teams

Teammate

Concluded

Portfolio

×
Сheck
×