Кроки назустріч H2020 #-1. Структура та зміст пріоритетів Горизонт 2020

0 1 204

Програма «Горизонт 2020» зосереджує фінансування на трьох різних, але доповнюючих один одного, ключових напрямах:

 1. Відмінна наука (Excellent Science).
 2. Промислове лідерство (Industrial Leadership).
 3. Суспільні виклики (Societal Challenges). 

Інші напрями програми:

 1. Поширення якості та розширення кола учасників.
 2. Наука «з» суспільством та «для» суспільства.

 • Ознайомитися з розділами програми можна на порталі учасника: Horizon 2020 Funding
Зміст пріоритетних напрямків

І. Відмінна наука ( Excellent Science)

В основі пріоритету «Відмінна наука» лежить розуміння того, що:

 1. Основу майбутнього промислового лідерства складає конкурентоспроможна наука, у тому числі фундаментальні дослідження та дослідження з високою долею ризику. За результатами конкурсу «Європейська науково-дослідницька рада» European Research Council (ERC) фінансування буде надаватися з метою підтримки найбільш талановитих і креативних осіб та груп, які займаються передовими науковими дослідженнями. За конкурсом «Майбутні та новітні технології» Future and Emerging Technologies (FET) фінансуваня здійснюватиметься для налагодження співпраці і для відкриття нових та перспективних галузей наукових досліджень і інновацій.
 2. Для Євросоюзу виключно важливі питання виховання, вдосконалення та збереження власних наукових кадрів, а також залучення фахівців з інших країн (Програма Марії Склодовської-Кюрі (Marie-Sklodowska-Curie Actions). Фінансування для навчання молодих вчених, підтримка міжнародної та міжгалузевої мобільності, розвиток кар’єри дослідників протягом усього професійного життя.
 3. Для цього потрібна першокласна наукова інфраструктура, яку необхідно раціонально використовувати (включаючи електронну інфраструктуру), до якої матимуть доступ усі науковці в Європі та за її межами (розділ «Європейська наукова інфраструктура» (Research Infrastructures).
Структура пріоритету “Відмінна наука”
Розділи програми Опис
1 Європейська науково-дослідна рада
European Research Council (ERC)
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council
Дослідження за
найкращими
індивідуальними темами
2 Майбутні та нові технології
Future and Emerging Technologies (FET);
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies
Спільні дослідження для
відкриття нових областей
для інновацій
3 Гранти імені Марії Склодовської-Кюрі Marie-
Sklodowska-Curie Actions
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.ht
Можливості для
тренування та кар’єрного
росту
4 Дослідницькі інфраструктури (у тому числі і електронна)
Research Infrastructures (including e-infrastructure)
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/european-research-infrastructures-including-einfrastructures
Страхування доступу до
установ світового рівня

ІІ. Промислове лідерство (Industrial Leadership)

Цей напрям має три складові:

 1. Лідерство у сфері ефективних технологій і технологій виробничого призначення.
 2. Доступ до фінансування ризиків, метою якого є регулювання недержавних коштів та венчурних капіталів.
 3. Інноваційна діяльність серед малих та середніх підприємств.

Логіка формування пріоритету «Промислове лідерство» обумовлена необхідністю:

 • інвестувати в ключові технології – інформаційні та комунікаційні технології, нано- та біотехнології, матеріали, виробничі процеси, космос (розділ «Лідерство в промислових технологіях»);
 • залучати більше коштів приватного бізнесу для фінансування досліджень і розробок (розділ «Доступ до ризикового фінансування»);
 • збільшувати кількість інноваційних малих та середніх підприємств для стимулювання економічного зростання та створення нових робочих місць.
Розділи програми Опис
1 Лідерство у передових та промислових технологіях
Leadership in Enabling and Industrial Technologies
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadershipenabling- and-industrial-tec
Цільова підтримка досліджень, розробок і демонстраційної діяльності, а також стандартизації та сертифікації у сфері інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), нанотехнологій, удосконаленні матеріалів, біотехнологій, передових технологій виробництва та переробки,
космосу.
 2 Підтримка високоризикових досліджень
Access to Risk Finance
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-ris
Допомога компаніям та іншим типам організацій, що займаються дослідженнями та інноваціями, в отриманні більш легкого доступу до фінансування. Бенефіціарами можуть бути компанії та інші юридичні особи, розташовані в країнах-членах ЄС або асоційованих країнах.
 3 Інновації для підприємств малого та середнього бізнесу
Innovation in SMEs
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovationsmes
Стимулювання інновацій в малому та середньому бізнесі шляхом надання цільової підтримки підприємствам, що володіють потенціалом зростання і міжнародного розвитку в рамках спільного ринку і за його межами. Програма передбачає забезпечення фінансування спільних транснаціональних проектів, що реалізуються малими та середніми підприємствами, активно займаються науковими дослідженнями, а також різних заходів, які сприяють інноваційній діяльності.

 

ІІІ. Суспільні виклики (Societal Challenges)

В основі пріоритету «Суспільні виклики» лежать:

 • стурбованість громадян і політиків ЄС станом енергетики, клімату, доступністю і якістю охорони здоров’я, демографією, питаннями безпеки транспорту, безпеки особистості та ін., вирішити які без інновацій неможливо;
 • розуміння того, що проривні рішення цих проблем вимагають міжгалузевого співробітництва, у тому числі участі економістів і соціологів;
 • необхідність тестування, демонстрації працездатності і масштабування багатообіцяючих
  рішень.
Розділи програми Опис
 1 Здоров’я, демографічні зміни та добробут Health, Demographic Change and Wellbeing
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
Покращення здоров’я та самопочуття протягом всього життя. Продовження активного і незалежного способу життя літніх людей і підтримка розвитку нових, безпечних та ефективних видів терапії. Стабільний довгостроковий розвиток системи охорони здоров’я.
 2 Харчова безпека, стабільне сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/food-security-sustainable-agriculture-andforestry-marine-maritime-and-inla
Забезпечення достатнього постачання безпечними та високоякісними харчовими продуктами та іншими продуктами, одержаними з біологічної сировини, завдяки розвитку систем виробництва сировини з раціональним використанням ресурсів, стимулюванню пов’язаних з цим розвитком послугами екосистем, разом з забезпеченням конкурентними низьковуглецевими процесами випуску продукції.
 3 Безпечна, чиста і ефективна енергетика Secure, Clean and Efficient Energy http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020- section/secure-clean-and-effici Перехід до надійних, стійких та конкурентоздатних енергетичних систем, зважаючи на зростаючий дефіцит ресурсів, потреби в енергії та кліматичні зміни: скорочення споживання електроенергії та викидів парникових газів в атмосферу; поставки дешевої низьковуглецевої електроенергії; альтернативні види палива та мобільні джерела енергії; єдина інтелектуальна енергосистема Європи; нові знання і технології; активна участь громадян у прийнятті рішень; підвищення попиту на інновації у сфері енергетики та ІКТ.
 4 Розумний, екологічний та інтегрований транспорт Smart, Green and Integrated Transport
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
Створення європейської транспортної системи, яка забезпечить раціональне використання ресурсів, буде екологічно безпечною, безперешкодною та безпечною на користь громадян, економіки та суспільства.
 5 Клімат і ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resourceefficiency-and-raw-materials

Створення економіки, яка раціонально використовує ресурси та пристосовується до змін клімату, і забезпечення стабільного постачання сировини для задоволення потреб населення світу, що зростає, в екологічно раціональних межах природних ресурсів планети.
 6 Європа в мінливому світі – обдароване та інноваційне суспільство
Europe in a Changing World – Inclusive, Innovative and Reflective Societies http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovativeand-reflective-societies
Боротьба з соціальною ізоляцією, дискримінацією і різними формами нерівності. Розвиток планомірного і ефективного співробітництва з країнами, що не входять в ЄС і які не є асоційованими учасниками програми «Горизонт 2020». Планується також проведення досліджень з таких питань, як історична пам’ять, приналежність до різних спільнот, толерантність та культурна спадщина.
 7 Безпечне суспільство – захист свободи та безпека Європи та її жителів Secure Societies – Protecting Freedom and Security of Europe and its Citizens http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-–-protecting-freedom-andsecurity-europe-and-its-citizens Стимулювання інноваційних та безпечних європейських суспільств, що надають всім рівні можливості, у контексті безпрецедентних перетворень та зростання глобальної взаємозалежності. Підвищення стійкості європейського суспільства до природних та антропогенних катастроф; боротьба зі злочинністю і тероризмом; посилення безпеки кордонів; забезпечення безпеки кіберпростору.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ще допомога

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Написати нам

[recaptcha]

×


×


 

×
Долучись та пошир власну інформацію на сайті www.prof.nau.edu.ua

Якщо Ви бажаєте долучити свою інформацію на сайт проектного офісу НАУ, зробити це дуже просто. За допомогою Доданих форм, Ви можете долучити власну інформацію з чотирьох напрямків:

Форми складаються з декількох розділів, кожен з яких має мінімально обов’язкові та довільні поля для внесення даних. Після Заповнення обраної форми та мінімальної модерації з боку команди NAUPROF Ваша інформація буде оприлюднена у вигляді допису на відповідній сторінці сайту.

Просто оберіть бажану форму серед  запропонованих

Teams

Teammate

Concluded

Portfolio

×
Сheck
×