Кроки назустріч H2020 #0. Як стати учасником програми Горизонт 2020

0 1 101

Учасником Програми є будь-яка офіційно зареєстрована юридична особа, наприклад, наукова установа, університет, державна чи приватна компанія, підприємство, фірма, асоціація підприємств, громадська організація, міжнародна організація. В окремих випадках можуть брати участь і фізичні особи (наприклад, у програмі Марії Склодовської-Кюрі).

Умови участі

 1. Як правило, проекти є партнерськими, тобто виконуються міжнародним консорціумом партнерів. Консорціум повинен налічувати як мінімум 3 організації з трьох різних країн ЄС або асоційованих країн – особливої групи «третіх» країн, учасники якої вносять фінансовий внесок до бюджету Програми.
 2. Кожна з таких юридичних осіб повинна бути заснована в країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні.
 3. Жодні дві з трьох юридичних осіб не можуть бути засновані в одній і тій самій країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні. Але кількість учасників від однієї країни може бути більше, чим одна.
 4. Усі три юридичні особи повинні бути незалежними одна від одної.

Хто може брати участь в Горизонт 2020?

 • у проекті повинні брати участь не менше трьох юридичних осіб (будь-яка юридична особа, заснована в країні ЄС або асоційованій країні);
 • кожна з таких трьох юридичних осіб має бути заснована в трьох окремих країнах ЄС або асоційованій країні;
 • усі три юридичні особи мають бути незалежними одна від одної.

Право на фінансування від ЄС мають такі учасники:

 • будь-яка юридична особа, заснована в країні ЄС або асоційованій країні будь-яка міжнародна організація з участю ЄС;
 • будь-яка юридична особа, заснована в третій країні, визначеній

З липня 2015 року Україна є асоційованим членом програми Горизонт 2020, тому має можливість користуватися тими ж привілеями, якими користуються крани ЄС.

«Горизонт 2020» відкритий для участі всіх «третіх» країн, тобто практично для всього світу. Партнери з цих країн беруть участь у консорціумі додатково до мінімально необхідного числа партнерів з ЄС / АС. При цьому відносно фінансування «третіх» країн Єврокомісія використовує диференційований підхід.

Згідно зі Стратегією міжнародного співробітництва ЄС у сфері науки та інновацій, прийнятої в 2012 р. (під міжнародним розуміється співробітництво з країнами, які не є членами ЄС), організації з індустріально розвинених країн (США, Канади, Японії, Південної Кореї, Австралії, Нової Зеландії), а також з Бразилії, Білорусі, Індії та Китаю, як правило, запрошуються до участі в проектах за власні кошти. З цими державами ЄС має намір співпрацювати в двосторонньому форматі на основі довгострокових дорожніх карт і на принципах рівності та взаємної вигоди, що має на увазі співфінансування країнами-партнерами спільної діяльності і допуск вчених з ЄС у їх національні програми.

Один з членів консорціуму є його координатором. Саме він бере на себе основну частину роботи з підготовки заявки, а у разі рішення про фінансування проекту – керівництво його реалізацією і посередницьку роль між виконавцями і Європейською комісією. Якщо в умовах конкурсу не вказано інше, координатором, як правило, є партнер з ЄС / АС. У юридичних правилах, однак, обмеження по даному питанню відсутні.

Основні правила участі у программі

 • Науково-технічна та інноваційна діяльність підтримується через проекти.
 • Проект реалізується на основі грантової угоди-контракту (Grant agreement) між Європейською комісією та консорціумом.
 • Члени консорціуму (Beneficiaries) незалежно від того, яку країну вони представляють, мають рівні юридичні права і обов’язки.
 • Основною мовою Програми є англійська.
 • Вся юридична і наукова документація, включаючи звіти і листування між партнерами, ведеться англійською мовою.
 • Реєстрація в якості учасника РП, подача заявки, підготовка до підписання грантової угоди та подання звітів, у тому числі фінансових, здійснюються через Інтернет.
 • Кошти для реалізації проекту надходять з Єврокомісії на рахунок координатора, а той, у свою чергу, розподіляє їх між партнерами. Валютою Програми є євро.
 • Проект розбитий на звітні етапи.
 • Кошти перераховуються поетапно у вигляді авансу на виконання чергового етапу робіт після підписання грантової угоди та / або затвердження Єврокомісією звіту за попередній етап.
 • Фінальний платіж перераховується після затвердження заключного звіту про виконання проекту. Бюджет проекту включає стандартні статті витрат – зарплату, обладнання, відрядження, інші прямі витрати, накладні (25% від загальної суми прямих витрат).
 • Права на інтелектуальну власність, отриману в результаті проекту, належать партнерам.
 • Для розподілу прав між собою партнери до підписання контракту укладають угоду консорціума (Сonsortium agreement).

Ще допомога

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Написати нам

[recaptcha]

×


×


 

×
Долучись та пошир власну інформацію на сайті www.prof.nau.edu.ua

Якщо Ви бажаєте долучити свою інформацію на сайт проектного офісу НАУ, зробити це дуже просто. За допомогою Доданих форм, Ви можете долучити власну інформацію з чотирьох напрямків:

Форми складаються з декількох розділів, кожен з яких має мінімально обов’язкові та довільні поля для внесення даних. Після Заповнення обраної форми та мінімальної модерації з боку команди NAUPROF Ваша інформація буде оприлюднена у вигляді допису на відповідній сторінці сайту.

Просто оберіть бажану форму серед  запропонованих

Teams

Teammate

Concluded

Portfolio

×
Сheck
×