Кроки назустріч H2020 #5. Підготовка проектної пропозиції

0 1 221

Новачкам рекомендовано починати співпрацювати в Робочій програмі (РП) в ролі рядового партнера, не беручи на себе відповідальності за формування консорціуму і підготовку заявки. Це не означає, однак, що ми пропонуємо вам пасивну роль спостерігача.

Навпаки: чим раніше ви ввійдете в консорціум, тим більш активну роль будете грати в розробці проекту та написанні заявки, тим повніше будуть відображені в ній інтереси вашої організації.
Тому важливо мати уявлення про структуру заявки.

Заявка складається з двох частин:

 • «А» – адміністративна інформація про проект і партнерах, а також бюджет;
 • «В» – власне науковий проект.

Частина А являє собою набір адміністративних форм, що включає:

 • загальні відомості про проект;
 • інформацію про партнерів і дані контактних осіб;
 • бюджет і його розподіл між партнерами;
 • таблицю, що відбиває ставлення проекту до етичних проблем (наприклад, робота зі
  стовбуровими клітинами, експерименти на тваринах і т. д.).

З перерахованого набору організація-партнер заповнює тільки форму А2, решта – робота координатора. Причому за наявності ідентифікаційного коду необхідно заповнити лише інформацію про контактну особу, решта дані вводяться у форму автоматично.

Частина А заповнюється on-line.

У частині В описуються цілі і завдання проекту, відповідність Робочій програмі, пропонована концепція і підходи, вказуються методи дослідження, пояснюється, яким чином проект має намір поліпшити існуючий стан речей, в чому саме полягає його інноваційний характер у порівнянні з доступними на ринку продуктами або послугами.

Також наводиться опис передбачуваних результатів, а також заходів, які планує використовувати консорціум для їх досягнення. До числа таких заходів належать, зокрема, заходи щодо поширення результатів проекту, в тому числі у відкритому доступі, їх впровадження, захист прав інтелектуальної власності та ін.

Виконується детальний опис плану виконання проекту.

Проект розбитий на етапи (Tasks), а ті, у свою чергу, – на окремі задачі (Work packages). Можлива паралельна реалізація декількох етапів (завдань).

Крім того, розрізняють два типи результатів: проміжні (Milestones) та основні (Deliverables).
План виконання проекту включає:

 • Короткий опис структури плану, а також його етапів і завдань у часових (Gantt chart);
 • Детальний опис кожного етапу і запланованих у його рамках проміжних і основних результатів (таблиця);
 • Графічне представлення структури проекту і взаємозалежності окремих етапів (Pert chart).

Крім того, в цьому ж розділі описуються:

 • Структура і порядок управління проектом;
 • Бюджет (обгрунтування цифр, представлених в частині А);
 • Консорціум як єдине ціле;
 • Члени консорціуму окремо;

Етичні аспекти (обгрунтування відповідей, представлених в частині А).

Для кожного розділу заявки встановлено ліміт за кількістю сторінок.

Кожен партнер зобов’язаний подати опис своєї організації (напрями діяльності та основні результати в прив’язці до тематики проекту, ключові виконавці та коротка інформація про них). Як правило, на кожного партнера дається одна сторінка, тому інформація про організацію повинна бути максимально короткою і достатньою.

Для написання частини В використовується шаблон, який координатор викачує з Порталу учасника після реєстрації заявки. Шаблон для різних типів проектів має невеликі відмінності.

Частина В розробляється у форматі Word. Готова частина В у форматі pdf завантажується в заявку і подається разом з частиною А.

Мінімальний обсяг інформації, який рядовий партнер повинен надати координатору, включає:

 • Ідентифікаційний код учасника;
 • Відомості про контактних осіб (подається координатору або заповнюється самостійно online);
 • Опис своєї організації та основних виконавців;
 • Орієнтовну середню вартість 1 людино-місяців роботи в проекті (Person month rate) в євро.

Ця цифра повинна орієнтуватися на заробітну плату запланованих основних виконавців і включати всі стандартні податки на заробітну плату (соцстрах та інші). Партнер має право і повинен ознайомитися з розподілом робіт, пропонованих координатором. Він має право вносити зауваження та пропозиції за характером, обсягами і термінами виконання тих завдань, у реалізації яких він бере участь, а також інші пропозиції та зауваження, спрямовані на поліпшення заявки. Крім цього мінімуму, координатор може просити партнера приймати участь у написанні окремих розділів заявки, представити дані по країні і т.д. Чим уважніше партнер вивчив заявку, чим більш активно бере участь у її підготовці, тим повніше і точніше в ній будуть враховані його наукові та фінансові інтереси.

Ще допомога

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Написати нам

[recaptcha]

×


×


 

×
Долучись та пошир власну інформацію на сайті www.prof.nau.edu.ua

Якщо Ви бажаєте долучити свою інформацію на сайт проектного офісу НАУ, зробити це дуже просто. За допомогою Доданих форм, Ви можете долучити власну інформацію з чотирьох напрямків:

Форми складаються з декількох розділів, кожен з яких має мінімально обов’язкові та довільні поля для внесення даних. Після Заповнення обраної форми та мінімальної модерації з боку команди NAUPROF Ваша інформація буде оприлюднена у вигляді допису на відповідній сторінці сайту.

Просто оберіть бажану форму серед  запропонованих

Teams

Teammate

Concluded

Portfolio

×
Сheck
×