Horizon Europe – наступна рамкова програма досліджень та інновацій

0 2 064

“Горизонт Європа” – продовження програми Горизонт 2020

Horizon Europe («Горизонт Європа») – це 7-річна науково-дослідна програма Європейського Союзу, яка прийде на заміну програмі «Горизонт 2020». Європейська комісія розробила та затвердила план програми «Горизонт Європа», який передбачає підвищення фінансування науки в ЄС на 50% протягом 2021-2027 років, для подолання кризи, що спричинена поширенням COVID-19.

Сьогоднішня пропозиція Комісії щодо програми “Горизонт Європа”- це амбітна програма досліджень та інновацій майже на майже 100 мільярдів євро у сфері науки та освіти з метою закріплення успіху, досягнутого програмою “Горизонт 2020”.

Прочитати про пропозицію (англ.).

Переглянути презентацію, що окреслює цілі програми (англ.).

Процес стратегічного планування

Європейська Комісія розпочала процес підготовки змісту Стратегічного плану програми Horizon Europe, що буде містити робочі програми та вимоги до конкурсних пропозицій на перші 4 роки реалізації. Процес стратегічного планування буде зосереджений на двох напрямках програми Horizon Europe – Глобальні виклики та Європейська промислова конкурентоспроможність. Не залишиться без уваги і напрямок Розширення та Зміцнення Європейського дослідницького простору, а також програми в інших напрямках.

У процесі підготовки першого Стратегічного плану програми Horizon Europe було залучено широке коло зацікавлених осіб. Були розглянуті пропозиції та ідеї понад 7000 респондентів та близько 4000 учасників дебатів на Європейських днях досліджень та інновацій, які відбулися в Брюсселі 24 – 26 вересня 2019 року.

Результати процесу спільного проектування узагальнені в документі Нарис першого Стратегічного плану для Horizon Europe.

Попередня структура програми Horizon Europe

Деталізація бюджету за напрямками

Місії в Європі Горизонт

“Горизонт Європа” включить науково-дослідні та інноваційні цілі (місії) для підвищення ефективності фінансування шляхом досягнення чітко визначених цілей. Комісія залучила експертів з питань політики, щоб розробити дослідження, приклади та звіти про те, як працюватиме підхід, орієнтований на місію.

Прочитайте більше про підхід, орієнтований на місію Комісії, та скачайте дослідження, що їх формували.

Стратегічні цілі (місії) Horizon Europe

Європейською Комісією сформульовано 5 основних напрямів реалізації стратегічних цілей (місій) програми (англ.):

 1. Адаптація до зміни клімату, включаючи трансформацію суспільства
 2. Проблема онкологічних захворювань
 3. Розумні міста та міста без впливу на клімат
 4. Світовий океан, морські, прибережні та внутрішні води
 5. Стан ґрунтів та харчування

Кожна стратегічна область дослідження матиме спеціалізований дорадчий колегіальний орган, який допоможе розробити та впровадити конкретні місії  програми. Комісія вже залучила широке коло експертів для розробки науково-технічної документації, щодо реалізації чітко визначених цілей, у тому числі, з метою забезпечення ефективності фінансування науково-дослідної та інноваційної роботи для їх досягнення.

Прості правила, що відповідають цілям

 • Подальше приведення у відповідність до Фінансового регламенту
 • Посилене використання спрощених форм грантів, де це доречно (з урахуванням досвіду H2020 пілотної одноразової виплати)
 • Ширше запровадження практики звичайного обліку витрат
 • Розширені перехресні перевірки бенефіціарів, які беруть участь в декількох програмах ЄС

Одночасно забезпечуючи безперервність і послідовність для одержувачів шляхом підтримки

 • Привабливої моделі H2020 фінансування, у тому числі до 100% фінансування прямих витрат
 • Принципу єдиного набору правил

Кластери за напрямком “Глобальні виклики та європейська промислова конкурентноспроможність”

Європейські партнерства в Horizon Europe

Horizon Europe підтримуватиме партнерські відносини з країнами ЄС, приватним сектором, фондами та іншими зацікавленими сторонами. Метою є вирішення глобальних викликів та модернізація промисловості шляхом узгодження зусиль у дослідженнях та інноваціях.

Сьогодні законодавство ЄС передбачає самостійне управління питаннями охорони здоров’я країнами-членами. Цьогорічна світова пандемія, безумовно, змінить погляди керівників ЄС на це питання, у тому числі на інвестування в дослідження, координацію та взаємодію експертних кіл з питань рідкісних захворювань, а також просування політики в галузі охорони здоров’я від СНІДу, куріння та інших проблем.

Повна інформація про європейські партнерства (англ.).

Хронологія прийняття

2 травня 2018 року Комісія приймає свою пропозицію щодо наступного довгострокового бюджету ЄС (MFF)

7 червня 2018 року Комісія приймає свою пропозицію щодо Horizon Europe

2019-2020 роки Рада та Європейський парламент ведуть переговори та згодом приймають програму

1 січня 2021 року Запущено Horizon Europe

Документи

Стратегія імплементації для Horizon Europe, квітень 2020 року, англійська (504,9 КБ – PDF)
Source ec.europa.eu Horizon Europe The strategic planning process and the strategic plan

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Написати нам

[recaptcha]

×


×


 

×
Долучись та пошир власну інформацію на сайті www.prof.nau.edu.ua

Якщо Ви бажаєте долучити свою інформацію на сайт проектного офісу НАУ, зробити це дуже просто. За допомогою Доданих форм, Ви можете долучити власну інформацію з чотирьох напрямків:

Форми складаються з декількох розділів, кожен з яких має мінімально обов’язкові та довільні поля для внесення даних. Після Заповнення обраної форми та мінімальної модерації з боку команди NAUPROF Ваша інформація буде оприлюднена у вигляді допису на відповідній сторінці сайту.

Просто оберіть бажану форму серед  запропонованих

Teams

Teammate

Concluded

Portfolio

×
Сheck
×