Державна програма регіонального розвитку

0 2 229

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, Україна

Мінрегіон інформує про проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄC у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України.

Загальна сума коштів, які спрямовуються для реалізації вищезгаданих проектів регіонального розвитку, складає 600,75 млн грн.

Обсяг фінансування проекту регіонального розвитку, що подається для конкурсного відбору, не може перевищувати граничну суму, вказану у вищезгаданих програмах регіонального розвитку.

Строк, протягом якого приймаються проекти для участі у конкурсі, — два місяці з дати публікації оголошення (до 18-00 27 вересня 2017 року).

Документи для реєстрації проектів подавати в паперовій та електронній формі на адресу:

 • 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9;
 • e-mail: minregion@minregion.gov.ua; ProkopenkoHP@minregion.gov.ua.
 • Контактні телефони: 044-2784952

Нормативно-правова база програми

 1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020, ПКМУ від 6.9.2014 №385
 2. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 , ПКМУ від 7.10.2015 №821 та Програми регіонального розвитку
 3. Вимоги до опису та інформаційної картки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, наказ Мінрегіонбуду від 18.05.2017 № 120
 4. Порядок проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, ПКМУ від 16.11.2016 №827

Стратегія регіонального розвитку (ПКМУ від 6.9.2014 №385)

За результатами ґрунтовного аналізу основних тенденцій соціально-економічного розвитку регіонів протягом останніх 20 років та проблем, що існують у сфері регіональної політики, визначаються цілі державної регіональної політики до 2020 року.

Пріоритети державної регіональної політики

Стратегічні завдання, визначені у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року Цілі державної регіональної політики, визначені у Стратегії
Підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
Забезпечення розвитку людських ресурсів Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток
Розвиток міжрегіонального співробітництва Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку
Створення інституціональних умов для регіонального розвитку

Стратегічні цілі регіонального розвитку

Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів полягає у створенні оптимальних умов для розкриття регіонами власного потенціалу та ефективного використання конкурентних переваг регіональної економіки.

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток передбачають:

 • виконання насамперед завдань і здійснення заходів, спрямованих на вирішення актуальних проблемних питань Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;
 • недопущення поглиблення регіональних диспропорцій у доступі населення насамперед до базових соціальних, комунальних, адміністративних, транспортних, інформаційних та інших послуг;
 • створення умов для співробітництва регіонів.

Ціль 3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку передбачає створення бази для реалізації ефективної державної регіональної політики — механізму та інструменту державного управління регіональним розвитком, що сприятиме розв’язанню проблем регіонів, вимагає насамперед децентралізації державних повноважень шляхом їх передачі на місцевий рівень з  одночасною передачею відповідних фінансових ресурсів,  удосконалення процесів стратегічного планування та виконання поставлених завдань на всіх рівнях, запровадження  ефективного механізму координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час реалізації галузевих пріоритетів і завдань на різних територіальних рівнях. Для досягнення цієї цілі також необхідні значні інвестиції у розвиток людського капіталу — навчальні та практичні програми підвищення кваліфікації спеціалістів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які відповідають за формування і реалізацію державної регіональної політики та здійснення контролю за станом її реалізації.

На сьогодні державна регіональна політика в Україні як ніколи вимагає координації її цілей та заходів з пріоритетами галузевих політик. Зокрема, це стосується таких сфер, як:

 • транспорт та інфраструктура;
 • економічний розвиток та інвестиції;
 • підприємництво і регуляторне середовище;
 • конкурентна політика;
 • ринок праці;
 • освіта і наука;
 • інноваційна діяльність.

Програми регіонального розвитку (додаток до ПКМУ від 7.10.2015 №821)

Розміри грантів за напрямами складають:

Напрями Мін. сума, тис. грн Макс. сума, тис. грн
1 Програма «Інноваційна економіка та інвестиції»
1.1 Формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток та просування інвестиційного потенціалу 1200 3600
1.2 Розвиток потенціалу у сфері торгівлі (стандартизація, сертифікація, підтримка експорту) 1200 3600
1.3 Підтримка підприємницької діяльності 1200 3600
1.4 Стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та підтримка інноваційної діяльності 3600 12000
1.5 Створення та розвиток інфраструктури залучення інвестицій, “точок зростання” місцевої економіки 12000 48000
2 Програма «Сільський розвиток»
2.1 Диверсифікація підприємницької діяльності у сільській місцевості 12000 48000
2.2 Підвищення якості життя у сільській місцевості 3600 12000
2.3 Створення умов для соціального розвитку 1200 3600
3 Програма «Розвиток людського потенціалу»
3.1. Люди 1200 4800
3.2. Інституції та мережі 1200 12000
3.3. Дослідження 1200 3600
4 Програма «Розвиток туризму»
4.1. Підвищення туристичного потенціалу 1200 12000
4.2. Маркетинг туристичного потенціалу 1200 4800
5 Програма «Загальноукраїнська солідарність»
5.1. Створення можливостей для співробітництва регіонів у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень 1200 6000
5.2. Формування привабливого образу регіонів в Україні, інтеграція регіональних ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність 3600 24000
5.3. Інтеграція вимушених переселенців та захист інтересів осіб, що вимушено опинились на тимчасово окупованих територіях 3600 24000
5.4. Сприяння економічній інтеграції регіонів та у регіонах 3600 58000

Вимоги до опису проекту регіонального розвитку (наказ Мінрегіону від 18.05.2017  № 120)

Проект повинен містити такі розділи:

 1. Анотація проекту.
 2. Опис проекту.
 3. Бюджет проекту.
 4. Логіко-структурна матриця проекту.
 5. Вимоги до змісту розділів проекту
 6. Вимоги до змісту розділу ІІ «Опис проекту»
  • Актуальність проекту (не більше 3 сторінок).
  • Цілі та результати проекту (не більше 1 сторінки).
  • Детальний опис діяльності за проектом (не більше 4 сторінок).
  • Календарний план-графік впровадження діяльності за проектом.
  • Можливі ризики, пов’язані із впровадженням проекту (не більше 1 сторінки).
  • Сталість результатів проекту (не більше 2 сторінок).
  • Структура управління проектом (не більше 2 сторінок).
  • Механізм моніторингу та оцінки проекту (не більше 1 сторінки).

Для проектів, які передбачають будівельні роботи, додатково зазначаються:

 • наявність експертних висновків, погоджень, сертифікатів, документів дозвільного характеру (якщо передбачено);
 • наявність проектно-кошторисної документації (ПКД);
 • ступінь будівельної готовності об’єкта;
 • прогнозні джерела фінансування;
 • вплив реалізації проекту на навколишнє природне середовище;
 • стан фінансування та освоєння коштів (виконання робіт) для реалізації проекту на момент подання проекту (для діючих проектів).

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Написати нам

[recaptcha]

×


×


 

×
Долучись та пошир власну інформацію на сайті www.prof.nau.edu.ua

Якщо Ви бажаєте долучити свою інформацію на сайт проектного офісу НАУ, зробити це дуже просто. За допомогою Доданих форм, Ви можете долучити власну інформацію з чотирьох напрямків:

Форми складаються з декількох розділів, кожен з яких має мінімально обов’язкові та довільні поля для внесення даних. Після Заповнення обраної форми та мінімальної модерації з боку команди NAUPROF Ваша інформація буде оприлюднена у вигляді допису на відповідній сторінці сайту.

Просто оберіть бажану форму серед  запропонованих

Teams

Teammate

Concluded

Portfolio

×
Сheck
×