Відділ управління інноваційними проектами освіти НАУ

Новий законопроект щодо стимулювання інноваційної діяльності бюджетних установ

З прийняттям Законів України «Про наукові парки», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» бюджетні установи (заклади вищої освіти та наукові установи) отримали право спільно з інвесторами створювати суб’єкти господарювання з метою реалізації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Разом з цим, законами не передбачено простого механізму отримання прибутку від комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, результатів наукових досліджень.

Тобто, бюджетним установам (науковим установам, закладами вищої освіти) надано право вносити до статутного капіталу наукового парку або іншого суб’єкта підприємницької діяльності нематеріальні активи для подальшої їх комерціалізації, а прибуток від їх діяльності бюджетні установи отримати не можуть, оскільки є неприбутковими, а серед джерел їх власних надходжень, передбачених статтею 13 Бюджетного кодексу України, відсутні такі кошти, що отримуються у вигляді дивідендів, розпорядження частками (акціями) у статутних капіталах господарських товариств.

Важливою новелою проекту також є доповнення статті 29 частини другої у пункті 17, зокрема після слів «державна власність» доповнити словами: «…окрім дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, визначених абзацом п’ятнадцятим частини четвертої статті 13». Така правка дозволить включення до власних надходжень бюджетних установ (закладів вищої освіти та наукових установ) коштів отриманих у вигляді дивідендів, розпорядження частками (акціями) у статутних капіталах господарських товариств та можливості їх використання для організації їх основної діяльності.

Ще інновини

Source w1.c1.rada.gov.ua
Написати нам

[recaptcha]

×


×


 

×
Долучись та пошир власну інформацію на сайті www.prof.nau.edu.ua

Якщо Ви бажаєте долучити свою інформацію на сайт проектного офісу НАУ, зробити це дуже просто. За допомогою Доданих форм, Ви можете долучити власну інформацію з чотирьох напрямків:

Форми складаються з декількох розділів, кожен з яких має мінімально обов’язкові та довільні поля для внесення даних. Після Заповнення обраної форми та мінімальної модерації з боку команди NAUPROF Ваша інформація буде оприлюднена у вигляді допису на відповідній сторінці сайту.

Просто оберіть бажану форму серед  запропонованих

Teams

Teammate

Concluded

Portfolio

×
Сheck
×